Påmelding

Navn på artist/gruppe

Navn på låt/bidrag

Navn og alder på artist/alle i gruppa

Bosted

E-post

Trysilfestivalens talentstipend på 10.000 kroner vil bli delt ut til en artist/et bidrag under talentmønstringa. Hva vil du/dere bruke pengene på hvis du/dere får tildelt stipendet?

Har du/dere spesielle behov i forhold til teknisk utstyr eller lignende? Hvis ja, hva?

Er det annet det kan være lurt for arrangørene å vite om dine/deres behov, opptreden etc?

Vennligst oppgi en foresatt med telefonnummer som vi kan kontakte ved behov