Kriterier

Kriterier for utdeling av Trysilfestivalens talentstipend

  1. Formålet med stipendet er å motivere til videre satsing og utvikling.
  2. Stipendet skal deles ut til ett av bidragene under Trysilfestivalens talentmønstring.
  3. Stipendet deles ut til den artisten eller bidraget som juryen mener har størst potensial.
  4. I tillegg til kunstnerisk kvalitet og talent skal artistens eller artistenes holdninger vektlegges.
  5. Juryen bør også legge vekt på de planer eller ønsker artisten eller artistene har for bruken av et eventuelt stipend fra Trysilfestivalen.
  6. Trysilfestivalens talentstipend deles ut i forbindelse med Trysilfestivalens talentmønstring
  7. Trysilfestivalens styre nedsetter en egen jury i forbindelse med utdelingen av stipendet. Juryen skal bestå av minst én juryleder og tre andre jurymedlemmer. Potensielle jurymedlemmers alder, kjønn, sjangerkjennskap og bakgrunn skal vurderes i forbindelse med sammensetningen av juryen, og det er et poeng at juryen er bredt sammensatt. Ingen i juryen kan være i nær familie med noen av deltakerne.
  8. Disse kriteriene skal revideres årlig av styret i Trysilfestivalen.

Meld deg/dere på i dag!