Om Trysilfestivalen

Trysilfestivalen skal være en bred og god musikkfestival for tryslinger, utflytta tryslinger, hyttetryslinger og alle andre med sans for moro og musikk!

Trysilfestivalen driftes av en forening med samme navn, etablert 23. juni 2010. Den drives på samme demokratiske måte som alle andre foreninger, og alle involverte er medlemmer og ulønnet. Eventuelle overskudd vil derfor gå rett tilbake til utviklinga av festivalen.

Hovedkomiteen i Trysilfestivalen:
Leder: Bjørn Matsson – tlf. 90 76 57 89
Nestleder/arena- og miljøansvarlig: Dan Hartviksen – tlf.
Økonomiansvarlig: Laila H. Vangen
Markeds- og salgsansvarlig: Olve Norderhaug – tlf. 99 24 23 05
Teknisk ansvarlig: John Strand – tlf. 91 74 02 20
Servering/handel: Beate Sande
Artistansvarlig: Rita Bagsjøberget
Billettansvarlig: Ellen Jægersborg
Barne- og ungdomsansvarlig: Lina G. Spangen
Webansvarlig: Hans Martin Nysæter – tlf. 97 00 21 45

01/07/2011 | Comments Closed