Bli med på laget!

Trysilfestivalen trenger flere ressurspersoner! For å gjøre festivalen enda bedre, og for å spre arbeidsmengden i vår dugnadsforening på flere personer, søker vi nå etter personer med engasjement og godt humør. Vil du være med og lage festival?

 

Trysilfestivalen er en frivillig non-profit-forening etablert i 2010. Foreningas fremste formål er å lage en god og attraktiv musikkfestival i Trysil i sommerhalvåret, men den står også bak andre arrangementer, deriblant Viser i vinterland. Alt overskudd som foreninga genererer går tilbake til utviklingen av dens arrangementer. Ingen som er involvert i Trysilfestivalen lønnes.

 

Til nå har foreningas arbeid i stor grad blitt utført av et aktivt styre. Nå skal noen av disse styremedlemmene gi seg, samtidig som vi ser et stort behov for å fordele ansvaret på flere personer. Dette for at arbeidsbelastningen per person skal bli mindre, men også fordi kvalitet og utvikling må sikres. Vi tar sikte på å etablere flere ansvarsområder, og søker nå etter engasjerte mennesker som i den sammenheng kan tenke seg å ta ansvar. Noen av oppgavene er mer arbeidskrevende enn andre.
Vi jakter på:

 

Markeds- og salgsansvarlig
Du har, sammen med foreningas leder, hovedansvaret for å følge opp foreningas samarbeidspartnere, og du har også ansvaret for foreningas markeds- og salgsarbeid. Til denne oppgaven søker vi en person som ser verdien av at Trysil har sin egen musikkfestival, og som evner å formidle sitt engasjement til potensielle samarbeidspartnere og annonsører. Det er en fordel om du er kreativ, har en god penn, og har interesse for sosiale medier og markedsføring.  Dersom du i tillegg er en fantastisk selger, er du som skapt for denne oppgaven! Den som er foreningas markeds- og salgsansvarlig vil også være en del av styret.

 

Økonomiansvarlig
Du skal sørge for ryddighet i foreningas økonomi, inkludert bilag. Du betaler regninger og du sender ut fakturaer, og du har hovedkontakten mot banken og terminalleverandører. Sammen med foreningas leder arbeider du fram budsjett og regnskap. Du har også ansvaret for pengehåndteringen under festivalen. Til denne oppgaven tar vi gjerne en person som er utdannet innen regnskap/økonomi, men det viktigste er at vi får en som er strukturert, ryddig og interessert i tall. Foreningas økonomi er rimelig enkel og oversiktlig. Den som er foreningas økonomiansvarlig vil også være en del av styret.

 

Serveringsansvarlig
Du har hovedansvaret for festivalens serveringstilbud. I dette ligger det at du jobber med leverandører, serveringsområdet, og at du har kontroll på både mat og drikke – før, under og etter festivalen. Til denne oppgaven ønsker vi en person med erfaring fra serveringsbransjen. Dersom du ikke allerede har bestått skjenkeprøva, vil det være behov for å ta denne. Du bør også være strukturert og du må kunne håndtere stress. Dette ansvarsområdet medfører oppfølging av egne frivillige/personalansvar under festivalen. Det kan være aktuelt å dele denne jobben i to, slik at én person får hovedansvaret for drikke, mens en annen får hovedansvaret for mat.

 

Artistansvarlig
Du har det fremste ansvaret for at festivalens artister får et godt opphold i Trysil! Du har ansvaret for artistkontaktene, og sørger for at disse er godt informert om sine arbeidsoppgaver. Det er også du som har hovedansvaret for backstage-området, hvor artistene kan slappe av, spise og hygge seg. Til denne oppgaven ønsker vi en person med utpreget serviceinnstilling, is i magen, og en som ikke er redd for å ta raske beslutninger og ansvar. Dette ansvarsområdet medfører oppfølging av egne frivillige/personalansvar under festivalen.

 

Billettansvarlig
Du har, i samarbeid med styret, ansvaret for foreningas billettsalg, til festivalen og andre arrangementer. Du har også ansvaret for inngangspartiet under festivalen, og må regne med å tilbringe mye av tida under festivalen der. Til denne oppgaven søker vi en person som er ryddig og pålitelig, og som ikke er redd for å ta ansvar. Dette ansvarsområdet medfører oppfølging av egne frivillige/personalansvar under festivalen.

 

Effektansvarlig
Du har ansvaret for effektutsalget under festivalen, og må regne med å tilbringe mye av tida under festivalen i utsalget. Sammen med styret bestemmer du også hvilke effekter som skal selges, og du sørger for at disse blir bestilt. Til denne oppgaven ønsker vi en person som er ryddig og pålitelig, og som tenker at det er hyggelig om alle i Trysil og omegn går rundt i t-skjorter som det står «Trysilfestivalen» på. Dette ansvarsområdet medfører oppfølging av egne frivillige/personalansvar under festivalen.

 

Miljøansvarlig
Du har ansvaret for at festivalområdet ser bra ut under festivalen. Det betyr at du, sammen med dine frivillige, følger opp serveringsområdet, festivalplassen og toalettområdet. Du er også ansvarlig for en tilfredsstillende renovasjonsordning, og følger også opp foreningas miljøarbeid. Trysilfestivalen ønsker å ha en miljøvennlig og bærekraftig profil, og dette vil du få ansvaret for å følge opp, i samarbeid med styret og foreningas leder. Til denne oppgaven ønsker vi en person med engasjement for miljøet, og en som ser at et ryddig og fint festivalområde er helt nødvendig dersom Trysilfestivalen skal forbli en suksess i åra framover. Dette ansvarsområdet medfører oppfølging av egne frivillige/personalansvar under festivalen.

 

Barne- og ungdomsansvarlig
Du som har denne rollen har ansvaret for Trysilfestivalens talentmønstring. Det betyr at du skal følge opp deltakerne – før, under og etter festivalen. Du sørger også for å få på plass en dyktig jury. Du har dessuten ansvaret for eventuelle aktiviteter på festivalområdet i forbindelse med vår familielørdag. Til denne oppgaven søker vi en person som engasjerer seg for barn og unge, og som samtidig er strukturert.

 

Til alle oppgaver gjelder følgende:
– Du må være villig til å sette av tid til arbeidet
– Du må ha godt humør og god arbeidsmoral
– Du må ha gode samarbeidsevner
– Du må være forberedt på stor arbeidsbelastning under selve Trysilfestivalen

 

Det er fantastisk moro å lage festival, og du får også muligheten til å komme tett på noen av landets fremste artister. Vi forventer ikke å få inn personer som er fullt utlært, og vi synes det viktigste er at du har lyst til å bidra!

I tillegg til personene vi søker her, har Trysilfestivalen en egen leder, en nestleder (som også er arenaansvarlig) og en teknisk ansvarlig. Dessuten har foreninga flere titalls frivillige, som stiller villig opp i forbindelse med rigging og avvikling av festivalen.

Om du har lyst til å være med på laget, eller har spørsmål om noen av oppgavene, nøl ikke med å ta kontakt med foreningas nåværende leder, Tom Martin Kj. Hartviksen. Han treffes på tlf. 97 58 00 51 eller på e-post, tmh@trysilfestivalen.no. Du kan også sende han en melding på Facebook eller snakke til han om du «møter’n på bygda».

Vi opererer ikke med noen søknadsfrister, men rekrutterer folk fortløpende. Ikke nøl med å ta kontakt! Økonomiansvarlig og markeds- og salgsansvarlig blir en del av foreningas styre, og må rent formelt velges inn under årsmøtet.

Comments are closed.